Return to site

Esihenkilön uudet taidot

Digitaidot ja pehmeät taidot ytimessä.

· coaching,empatia,esihenkilövalmennus

Esihenkilön uusilla taidoilla tarkoitetaan yleensä taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä johtotehtävissä ja jotka ovat nousseet merkittäväksi tekijäksi nykypäivän työelämässä. Näihin voi kuulua esimerkiksi:

 • Digitaaliset taidot: Digitaalinen teknologia on tärkeä osa nykypäivän työelämää, ja esihenkilön tulee osata hyödyntää sitä tehokkaasti. Tämä voi sisältää esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien, sosiaalisen median ja viestintätyökalujen käytön.
 • Kommunikaatiotaidot. Hyvä kommunikointitaito on avainasemassa johtotehtävissä. Esihenkilön tulee osata ilmaista itseään selkeästi ja vakuuttavasti niin kirjallisesti kuin suullisestikin sekä osata kuunnella ja ottaa vastaan palautetta.
 • Yhteistyötaidot. Esihenkilön tulee osata luoda hyvät suhteet ja yhteistyöverkostot niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tämä voi sisältää neuvottelutaitoja ja kykyä ratkaista konflikteja.
 • Johtamistaidot. Hyvä esihenkilö osaa johtaa ja motivoida tiimiään. Tämä voi sisältää kyvyn antaa selkeitä ohjeita, asettaa realistisia tavoitteita ja antaa rakentavaa palautetta.
 • Muutosjohtamistaidot. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa työelämässä esihenkilön tulee olla valmis muutoksiin ja osata johtaa organisaatiotaan muutoksen läpi.
 • Luovat ja innovatiiviset taidot. Esihenkilön tulee olla valmis ajattelemaan luovasti ja innovatiivisesti sekä kannustaa tiimiään tekemään samoin. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien ideoiden ja ratkaisujen löytämistä.

Digitalisaatio ja etätyö asettaa omat haasteensa. Siksi myös empatia, avoimuus ja aito kiinnostus tiimin jäsenten hyvinvointiin, ovat tärkeitä menestyvälle esihenkilölle. Mutta ovatko ne ominaisuuksia vai taitoja?

 

Empatia on taito, jota voi kehittää

Empatiaa voi oppia ja kehittää, vaikka jotkut ihmiset ovatkin luonnostaan empaattisempia kuin toiset. Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää ja tuntea toisen henkilön tunteita ja tarpeita. Empaattinen henkilö pystyy asettumaan toisen henkilön asemaan ja näkemään asioita hänen näkökulmastaan. Empatia on yksi ns. pehmeistä taidoista (engl. soft skills), joiden merkitys korostuu työelämässä teknologian lisääntyessä.

Empatian kehittäminen voi vaatia tietoista työtä omien ajattelutapojen ja käyttäytymisen muuttamiseksi. Tässä joitakin tapoja sen kehittämiseksi:

 • Harjoittele kuuntelemista. Kuuntele tarkkaavaisesti toista henkilöä ja yritä ymmärtää hänen näkökulmansa.
 • Aseta itsesi toisen henkilön asemaan. Yritä ajatella, miltä toisesta henkilöstä tuntuu ja millaisia tarpeita hänellä voi olla.
 • Ole läsnä. Ole aidosti läsnä toista henkilöä kohtaan, ja keskity häneen ilman häiriötekijöitä.
 • Kehitä myötätuntoa. Yritä ymmärtää, millaisia haasteita toinen henkilö kohtaa, ja osoita myötätuntoa häntä kohtaan.
 • Harjoittele itsetuntemusta. Tunnista omat tunteesi ja ajattelutapasi ja pyri ymmärtämään, miten ne vaikuttavat tulkintoihisi ja käyttäytymiseesi toisia kohtaan.

Tämä kaikki vaatii luonnollisesti aikaa, ja kiireinen elämä asettaa omat haasteensa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki eivät ilmaise empatiaa samalla tavalla tai samoissa tilanteissa. Kulttuuriset tai yksilölliset erot voivat olla suuria, mikä tekee ihmisten ja moninaisuuden johtamisesta erityisen mielenkiintoista. Suomalaiset ovat pidettäväisempiä, ja meillä empatian ilmaisu voi vaatia hieman enemmän harjoittelua. Etätyö tuo myös haasteita vuorovaikutukseen ja toisten ymmärtämiseen.

 

Coachin kanssa on hyvä harjoitella

Coaching ja valmennukset ovat yksi tapa kehittää esihenkilötaitoja ja ne sopivat myös empatian kehittämiseen. Coach toimii luotettavana keskustelukumppanina. Saat käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla empatiaa voi harjoitella käytännössä tapaamisten välillä. On tärkeää huomata, että omien ajattelutapojen ja tunteiden tiedostaminen, sekä uusien toimintamallien ja tapojen oppiminen ottaa aikansa. Musiikki on erinomainen työkalu johtajien ja esihenkilöiden tunnetaitojen kehittämiseen. Itse käytän mielelläni sitä sekä yksilö- että ryhmävalmennuksissa. Se on oiva keino sekä rentoutumiseen että motivointiin, ja musiikin avulla tunteiden analysointi avaa ihan uuden, mielenkiintoisen maailmaan sekä itsensä että muiden parempaan ymmärtämiseen.

Mikäli tämä herätti kiinnostuksesti, niin anna mielelläni lisätietoja. Coaching paketit ja ryhmävalmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ota yhteyttä jo tänään!

 

Heli Sirkiä (BBA, MBA) on sertifioitu business coach. Hän auttaa kansainvälisestä urasta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä markkinoimaan osaamistaan ja saavuttamaan unelmansa.